ESIF FI logo korisnik RGB

 

 

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog

fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „ Konkuretnost i kohezija“